Výklad erbu obce Michalovice

Výklad našeho Erbu

Znak obce Michalovice má podobu modrého štítu se zlatým kosmým břevnem, ve kterém kosmo červený plamenný meč. Břevno provází nahoře zlatý, šikmo ležící vinný list a dole stříbrný pětilistý květ se zlatými pylovými tyčinkami a z dvěma zelenými listy. Základní členění štítu je inspirováno rodovým znakem Thun-Hohensteinů, kterým je modrý štít se zlatým kosmým břevnem. Tím je poukazováno na jediné historicky doložitelné majitele obce.Plamenný meč je atributem sv. Michaela a do jisté míry je mluvícím znamením se vztahem k názvu obce. Červené zbarvení má oporu ve skutečnosti, že sv. Michael je někdy zobrazován s mečem, který hoří. Vinný list nad břevnem symbolizuje vinařské tradice. Květ pod břevnem má obecnou charakteristiku květů růžovitých, jaké mají ovocné stromy. Tím je ukázáno k další tradici – ovocnářství. Oba naposledy jmenované symboly odpovídají obecné charakteristice Michalovic jako vinařské a ovocnářské vsi.

Stanislav Kasík